Anonim
audi

Den tyske bilprodusenten Audi foreslår å koble biler med trafikklysnettet via koblinger til den sentrale trafikkdatamaskinen i hver by eller by.

Audis datamaskin ombord kobles til trafikklysnettet via koblinger til den sentrale trafikkdatamaskinen i hver by eller by.

Ved å kombinere data for trafikklysets endringssekvenser med bilens plassering og hastighet informasjonssystemet ombord i sjåføren, forteller føreren hastigheten som skal velges for å passere gjennom lyset i en grønn fase.

n

Det viser også et visuelt hjelpemiddel ved hjelp av røde, gule eller grønne ikoner.

Også når du venter på rødt lys, vil Audi-systemet beregne og telle ned tiden som gjenstår til neste grønne lys er planlagt å vises via en tidtaker i bilen. Den vil også starte motoren på fem sekunder før trafikklyset blir sekvensert for å bli grønt.

Påstanden er at minimering av tiden bilen bruker med motoren som kjører ved trafikklys på denne måten, kan redusere CO2-utslippene med opptil 15%. "Dette kan spare omtrent 900 millioner liter drivstoff hvis det skulle settes ut i hele Tyskland, " sa Audi.

Men det vil kreve godkjenning fra nasjonale bilmyndigheter.