Anonim

Delt over Euro Exclusive EW-undersøkelsen finner en jevn splittelse i Euro-debatten. Rapporterer Alex Mayhew-Smith
Bransjeledere ser ut til å være jevnt fordelt i den aktuelle Euro-debatten. I en undersøkelse utført av Electronics Weekly på slutten av fjoråret, kom et utvalg av 100 toppledere og sjefsledere ut mot Euro, men bare med de minste marginene. Mens 44 prosent av de spurte sa at de gikk inn for at Storbritannia skulle gi fra seg kilo for euro, sa 46 prosent nei.
Mer interessant nok, forrige gang en lignende undersøkelse ble gjennomført (ElectronicsWeekly, 16/06/99), sa 51 prosent at de var for å gå inn i den europeiske valutaen. Selv om meningsskiftet kan skyldes en statistisk avvik, er det en følelse av at britiske virksomheter ennå ikke har lidd så mye fordi Storbritannia ennå ikke er en del av den monetære union.
Dette fremheves av et av de andre spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen. Nesten halvparten, 46 prosent, sa at å bli med i mekanismen ikke ville ha noen innvirkning på deres virksomhet.
Av de som driver en del av sin virksomhet i euro, sa omtrent halvparten at det var mindre enn 29 prosent av den totale virksomheten. Dette må imidlertid utlignes mot at 56 prosent sa at mindre enn halvparten av virksomheten deres kom fra utenlandske salg.
Overraskende nok bare en tredel sa at det sterke pundet har påvirket virksomheten deres for de verre, mens litt mer - 39 prosent - sa ikke i det hele tatt og 15 prosent trodde faktisk hadde hjulpet virksomheten deres.
Et flertall, 33 prosent, sa at virksomheten ikke hadde blitt bedre under en arbeidsregjering, 27 prosent mente at ting ikke hadde endret seg, 22 prosent sa at virksomheten hadde forbedret seg og 18 prosent visste ikke.
Et flertall mente virksomheten hadde forbedret seg i løpet av det siste halvåret - 43 prosent, 31 prosent mente at det ikke var bedre, 4 prosent sa at det var det samme med 2 prosent av de ikke vet.
Den nåværende etterspørselen etter ingeniører var også tydelig. Førti prosent sa at de rekrutterer ingeniører, selv om 32 prosent sa at de nå hadde mer ansatte enn seks måneder.
Sp. Er du for at Storbritannia blir euro?
A Ja 44% Nei 46% Vet ikke 10%
Q Hvilken effekt tror du å bli medlem av Euro på bedriften din?
En positiv 34% negativ 12% ingen effekt 46% vet ikke 8%