Anonim

DTI publiserer katalogen for Storbritannias elektroniske systemdesignevne Richard Wilson
En guide til elektroniske systemdesignaktiviteter, både kommersielle og akademiske, er utgitt av DTI.
I følge DTI har "Storbritannia blitt Europas kraftverk for design av elektroniske systemer."
Oppført i guiden, som er publisert på Internett, er 7000 elektronikaselskaper som sysselsetter rundt 270 000 mennesker i Storbritannia. I tillegg til detaljering av selskapenes muligheter, skisserer den muligheter for samarbeid og gir råd om støtte til oppstart av bedrifter.
"Storbritannias designteam har vist at de leder verden rundt kunnskapen om systemnivåaspekter ved design og inkorporering av denne kunnskapen i nye og innovative produkter som kan produseres over hele verden, " la rapporten til.