Anonim
Neelie

"Jeg vil doble vår brikkeproduksjon til rundt 20% av den globale produksjonen, " sier Neelie Kroes, visepresident for EU, "Jeg vil at Europa skal produsere flere brikker i Europa enn USA produserer innenlands. Det er et realistisk mål hvis vi kanaliserer investeringene våre ordentlig. ”

EF foreslår den nye europeiske industrielle strategien for elektronikk som er målrettet mot å mobilisere 100 milliarder euro i nye private investeringer mellom 2013 og 2020.

"En rask og sterk koordinering av offentlige investeringer på EU-, medlems- og regionalt nivå er nødvendig for å sikre transformasjon, " sier Kroes.

n

De viktige elementene i programmet er: Høyere og mer koordinerte investeringer i FoU & I - maksimere effekten av investeringer i EU og medlemsstater gjennom større grenseoverskridende samarbeid (70% av offentlige investeringer forventes å komme fra medlemsland, 30% fra EU) .

Forsterkning av Europas elektroniske klynger i verdensklasse i Dresden, Eindhoven, Leuven og Grenoble (FR) og kobler til andre ledende europeiske klynger som i Cambridge, Kärnten, Dublin og Milan.

Strategien vil fokusere på tre ting: 450 mm; krymper; større intelligens på brikken.

10 milliarder euro private, regionale, nasjonale og EU-midler vil bli satt inn i et felles sett med forsknings- og innovasjonsmål, inkludert 5 milliarder euro gjennom et felles offentlig-privat partnerskap.