Anonim
Qualcomm salgskontor

Konkurransemyndighetene i Korea og EU vil dele resultatene av sine undersøkelser og slå seg sammen i strategiene sine.

Problemet er om Qualcomm misbrukte Standard Essential Patent og FRAND-systemene ved å lisensiere SEP-ene på urettferdige vilkår. Korea har allerede bestemt seg for at det misbrukte SEP- og FRAND-regelverket.

Kina bød nylig Qualcomm 1 milliard dollar og sikret en 35% reduksjon i royaltyene. EU og Korea vil uten tvil kreve lignende vilkår.

n

31. mars hadde Qualcomm kontanter og omsettelige verdipapirer til en verdi av 30 milliarder dollar, slik at det har råd til noen få bøter til.

Imidlertid ser det ut til at praksis med å lade 5% + på verdien av et håndsett vil endres. Det er press fra IEEE og andre om å få avgiftsbeløp på verdien av den teknologien som er bidratt, ikke på verdien av håndsettet, og IC-ene kan utgjøre bare en tidel av verdien av et håndsett.