Anonim

Papiret beskrev en DSP-enhet med lite strøm som var i stand til å kjøre på 0, 6V.

"Utformingen av en lavspent prosessor i 28 nm krever en systemnivå-tilnærming - fra å optimalisere kretsstiler og minner til utvikling av en tilpasset lavspent tidsstyringsstrøm, " sier Anantha Chandrakasan, MIT-professor og pioner innen området lav effekt design.

"Denne brikken demonstrerer en aggressiv laveffektmetodikk for å sikre robust lavspennings- og ultralavkraftdrift for en smarttelefonapplikasjonsprosessor, " sa Chandrakasan.

n

Den beskrev en måte å ta opp designproblemene til DSP-drift med svært lav effekt. Ved lave spenninger i dype submikron prosessknuter kan tilfeldig variasjon i transistors terskel spenning føre til at kretsløp har funksjonssvikt.

Det er også et statiske tidspunkt for problemer med timingen. Forsinkelsesfordelingen av standardceller ved lave spenninger er ikke lenger en gaussisk tilfeldig variabel.

"Tradisjonelle SSTA-verktøy basert på en Gauss-distribusjon kan lide av 10-70% undervurdering av forsinkelse ved 0, 6V, " sier TI-papiret.