Anonim

Novo er en leverandør av reparasjons- og vedlikeholdstjenester, og Pace's 45 sterke Saltaire-baserte team vil overføre til Novos nyopprettede datterselskap General Electronique, selv om de forblir på sin nåværende beliggenhet.

Paces hovedkvarter vil forbli på sitt nåværende sted, hvor det har omtrent 700 ansatte innen FoU, salg og markedsføring.
Pace har allerede outsourcet service- og reparasjonsoperasjoner utenfor Storbritannia og har samarbeidet med Novo i flere verdensmarkeder. Transaksjonen forventes å tre i kraft 1. oktober.

Salget er den siste delen av Pace-strategien for å outsource aktiviteter utenom kjernen for å fokusere selskapet på forskning, utvikling og kundekjøp og support. Ved å outsourcere all service- og reparasjonsaktivitet i Storbritannia, tar tempo sikte på å redusere faste kostnader og forbedre den samlede lønnsomheten.

n