Anonim

Ved måling av fasestøy sammenligner FSUP-analysatoren signalskildeenheten som testes med en referansekilde med høy nøyaktighet. Instrumentet kan også bruke eksterne så vel som interne referanser for dette formålet. I tillegg kan brukeren velge kilden for regulering av den nødvendige 90 ° -faseforskyvningen på fasesammenligningen.

Sammen med andre måleparametere som båndbredde, filtertype og antall gjennomsnitt er offsetfrekvensområdet også enkelt å konfigurere. Ved en inngangsfrekvens på 640MHz og en frekvensforskyvning på 10 kHz er fasestøyverdien til R&S FSUP med en intern referansekilde -136dBc (1Hz) og ved 10MHz frekvensforskyvning -165dBc (1Hz).

Det er også et alternativ å inkludere en signalkildeanalysator med to parallelle mottaksveier. Den symmetriske strukturen tillater en krysskorrelasjon mellom de to banene. Dette har den ekstra fordelen med å eliminere den ukorrelerte iboende støyen fra de interne referansekildene, noe som kan forbedre det dynamiske området med opptil 20dB, avhengig av antall gjennomsnitt.

n