Anonim

På EWCs årsmøte ble det vedtatt en resolusjon som sa: “Vi ber STM om et håndgripelig og øyeblikkelig engasjement, slik at denne strategiske virksomheten innen mikroelektronikk i Italia blir bevart med nye industriprosjekter som kan dra nytte av den høye profesjonaliteten og ekspertisen som falt av Micron, også ved å benytte seg av italiensk og europeisk offentlig finansiering. ”

EWC beskriver hendelsesrekken som tvang ST FoU-ansatte til å bli ansatt av Micron. "I 2010 ble Numonyx, et selskap opprettet etter atskillelsen av minnevirksomheten til STMicroelectronics som skjedde i 2007, solgt av STM til Micron; slik operasjon ble godkjent av den italienske regjeringen. Med denne handlingen, som skjedde uten fagforeningsmekling, samlet STM inn flere hundre millioner dollar og mistet gradvis interessen for fremtiden til sine tidligere ansatte. ”

EWC-resolusjonen fortsetter: ”I dag kunngjør Micron 419 oppsigelser, det betyr 40% kutt av arbeidsstyrken som er ansatt i Italia, og gir ingen vesentlige garantier til alle gjenværende ansatte, noe som indikerer at den ønsker å forlate Italia. STM og den italienske regjeringen må påta seg sitt eget samfunnsansvar, og de bør håndtere problemet med sysselsettingen generert av Micron, på samme måte som det STM og den franske regjeringen gjorde da de ble møtt med mislykket prosjekt ST-Ericsson. ”

n